NCD-Nederland

Partner van NCD Internationaal

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest

Christian A. Schwarz: The Threefold Art of Experiencing God – The Liberating Power of a Trinitarian Faith

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest: drie in één. Een onbeschrijfelijk mysterie, dat zich niet laat analyseren, maar waarmee gelovigen mogen leren leven.Hoe de eenheid in God functioneert, ontgaat ons. Ook hooggeleerde theologen hebben er geen vat op. En kerkelijke dogma’s hebben het vraagstuk voor de gelovigen alleen maar abstracter gemaakt.

Volgens Christian Schwarz heeft de theoretische benadering van God – die Zich op drievoudige wijze laat kennen – een verlammende uitwerking op de christelijke kerk. Het bijbelse ‘kennen’ draagt immers de diepe betekenis van ‘intieme omgang’ in zich. Daarom moet de goddelijke Drie-eenheid niet vanuit de theorie, maar vanuit de praktische ervaring worden benaderd. Het gaat erom hoe God Zich aan ons bekendmaakt – niet of wij God kunnen doorgronden. Hij maakt Zich aan ons bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Omdat woorden en formuleringen tekortschieten, als we proberen iets over de Drie-eenheid te zeggen, staan in dit boekje de afbeeldingen centraal. Die maken op hun eigen wijze duidelijk hoe wij de drie-enige God kunnen ervaren. De tekst dient als toelichting op de afbeeldingen.Een nieuw begrip van de Drie-eenheid leidt tot een andere kijk op ons eigen leven en het leven van de kerkelijke gemeente. Het geeft op verbluffend eenvoudige wijze inzicht in de conflicten die de christelijke kerk krachteloos maken – en de wijze waarop die verspilde energie constructief kan worden gebruikt.

Prijs: 9,95 euro
Klik hier om het boek te bestellen 

© 2024 NCD-Nederland

Thema door Anders Norén