NCD-Nederland

Partner van NCD Internationaal

ANBI

Algemeen ANBI

Rechtsvorm:               Stichting
Statutaire naam:        NCD-Nederland
Statutaire zetel:          Ermelo
KvK nummer:             08157794
RSIN:                             8177.84.214
Activiteiten:                 Natuurlijke Gemeente ontwikkeling (kerkelijk)
Doelstellingen:
Het diagnosticeren van de kwaliteit van kerkelijke gemeenten, het terugkoppelen daarvan en het begeleiden in verbeteringstrajecten.
Wijze waarop doel behaald wordt:
Het doen van onderzoek- en begeleidingstrajecten.
Subcategorie I:     Godsdienstig
Subcategorie II:    Kerkgenootschap
Subcategorie III:  Algemeen

Organisatie / Beloningsbeleid / bestuurders

Aantal bestuursleden:  5
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Ja
Is er een persoon in dienst:  Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht: Ja
Beloningsbeleid:
Alles bestaat uit vrijwilligerswerk, er vinden geen beloningen plaats door NCD Nederland. Er wordt wel gebruik gemaakt van een vrijwilligersvergoeding c.q. vergoeding van gemaakte onkosten t.b.v. NCD Nederland.
Artikel 4:5 van de statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bestuurders:
P.A. de Kloe, Voorzitter
H.J. Haveman, Penningmeester
J.M. Griffioen, Secretaris
T. Steging, Bestuurslid
A. ten Cate, Bestuurslid
 Contact informatie
Bezoekadres
Pijlenkamp 21
3755 JJ Eemnes
Telefoonnummer:  06-43240388

Overig

Doelgroep: Kerkelijke gemeentes in Nederland
Organisatie grootte/omzet: Tot €500.000

© 2024 NCD-Nederland

Thema door Anders Norén